Skip directly to content

Alūksne

on Thu, 04/18/2013 - 15:30
  • A.Minigas ģimenes ārsta prakse, Lielā Ezera 15, tālrunis: 643 22689
  • I.Žīgures ģimenes ārsta prakse, Lielā Ezera 19-2, tālrunis: 64 322396
  • A.Muižnieces ģimenes ārsta prakse, Helēnas 27, tālrunis: 643 24108
  • I.Priedītes ģimenes ārsta prakse, Pils 1a, tālrunis: 643 23941
  • A.Šnikvaldes ģimenes ārsta prakse, Pils 1a, tālrunis: 643 23942
  • R.Merkuševas ģimenes ārsta prakse, Vidus 1a, tālrunis: 643 22837
  • L.Viškeres ģimenes ārsta prakse, Vidus 1a, tālrunis: 643 22976
  • J.Celenberga ģimenes ārsta prakse, Gaujienā, “Rubeņi”, tālrunis: 643 57139