Skip directly to content

Bauska

on Thu, 04/18/2013 - 15:30
  • V.Butules ģimenes ārsta prakse, Slimnīcas 5-1, tālrunis: 639 23028
  • A.Tēraudas ģimenes ārsta prakse, Slimnīcas 4, tālrunis: 639 23435
  • G.Lasmanes ģimenes ārsta prakse, Dārza 7/1, tālrunis: 639 23434
  • L.Platonovas ģimenes ārsta prakse, Dārza 7/1, tālrunis: 639 23434
  • S.Lapsas-Ārentas ģimenes ārsta prakse, Dārza 7/1, tālrunis: 639 23433
  • A.Krievas ģimenes ārsta prakse, Dzirnavu 1, tālrunis: 639 42679