Skip directly to content

Rēzekne

on Thu, 04/18/2013 - 15:29
  • “Rēzeknes veselības aprūpes centrs”, 18. novembra 41, tālrunis: 6 4603307
  • Ārstu prakse Viļānos, Brīvības 3-2, tālrunis: 646 62426
  • Ārstu prakse Maltā, Andrupenes 28, tālrunis: 646 33137