Skip directly to content

Valmiera

on Thu, 04/18/2013 - 15:27
  • Valmieras veselības centrs, Bastiona 24, tālrunis: 642 25457
  • V.Ruško ģimenes ārstu prakse, G.Apiņa 12, tālrunis: 642 28285
  • J.Kravales un I.Bērziņas ģimenes ārsta prakses, Jumaras 195, tālrunis: 642 02541
  • Ņ.Gailītes ģimenes ārstu prakse, Brīvības 44, tālrunis: 642 23231
  • V.Dreimanes ģimenes ārstu prakse, Cempu 13, tālrunis: 642 02266
  • I.Verovkinas un D.Harsimjukas ģimenes ārstu prakse, Ausekļa 25-29, tālrunis: 642 29550
  • Ārstu prakse Rūjienā, Valdemāra 26, tālrunis: 642 63686, 642 63697
  • Ārstu prakse Mazsalacā, Parka 14, tālrunis: 642 51 412, 642 51194